IMPORTANTE: Información para os alumnos da profesora Raquel Torrado

A orde dos temas para a ESA ( 2° e  3°)  Dist.  (T. e M.)  Ámb.C-T  vai ser  UD1, UD5, UD2, UD6 e UD3, UD7,UD4, UD8  (respectivamente primeiro e segundo bimestres).

Para todos os meus alumnos os temas (apuntamentos de referencia) son os da páxina da Xunta (educación para adultos) para a ESA  e os de guiasbac.iessanclemente.net para Bacharelato.

En bacharelato imparto en semipresencial:

1°Bach.: Educación-Física, Bioloxía-e-Xeoloxía, Cultura-Científica;

2°Bach.: Bioloxía, Ciencias-da-Terra-e-do-Medioambiente.

 

Raquel Torrado Bea do departamento de Ciencias Naturais.